Támogatott vállalati képzések – GINOP Plusz-3.2.1-21

Támogatott vállalati képzések - GINOP Plusz-3.2.1-21

 A munkaerő-piaci viszonyok megnehezítik a vállalatok számára a megfelelő munkavállalók megtalálását. Ebben a nehéz helyzetben ez az előnyösen módosított pályázat új lehetőséget jelenthet számukra, hogy meglévő munkatársaikat új és egyedi módon képezzék.

A Munkahelyi képzések támogatása elnevezésű pályázat célja a termelékenység növelése, valamint az érintett vállalkozások további támogatása a korszerű munkahelyi képzés megvalósításához.
A munkáltatók az államukban a foglalkoztatási szolgálatok ellátásáért felelős kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást.

Támogatott képzési típusok:

  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Soft skill képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés

Benyújtási időszak:

2022. február 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig

A pályázónak elegendő forrással kell rendelkeznie önfenntartására, nem lehet köztartozása, és nem állhat felszámolás alatt. Ha egy vállalkozás korábban nyújtott be támogatási kérelmet képzések lebonyolítására, és a képzések megvalósultak és a végelszámolás benyújtásra került, akkor ismét benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására.

Ebben az ütemben a rendelkezésre álló forrás 15 Mrd Ft.

Pályázók köre:

Mikro- kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok

Támogatott régiók:

Magyarország területe (Budapest SEM kivétel)

A támogatás:

Az egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 250 000 Ft, ami maximálisan 350.000 Ft/főre növelhető, amennyiben a továbbadott támogatás mértékének növeléséhez kapcsolódó indikatív feltételeket teljesíti.
A támogatás összege nagyvállalatok esetén maximum 150 millió Ft, KKV-k esetén maximum 75 millió Ft.
A támogatás mértéke nagyvállalatoknál 50%, mikro- és kisvállalkozásoknál 70%, középvállalkozások esetében pedig 60%.

Előleg: Kizárólag a képzési támogatás esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.

Támogatott kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső2 vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),
együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Jelentkezési lap kitöltése

pályázat