nők és a családok problémái címkéhez tartozó bejegyzések

Nők a családban és a munkahelye.

A Kormány célul tűzte ki a nők, és a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére irányul ” Nők a családban és a munkahelyen” projekt.

A projekt tartalmi részeként Család KarrierPONT néven egy lendületes és inspiratív közösségi helyet hoztak létre, és működtetnek országszerte. Ide várják azokat a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban.

A szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönözik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését. A másik kiemelt célcsoport a helyi munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal is megtalálja az atipikus foglalkoztatási formákban a számára vonzó lehetőségeket.

Fontos kiemelni a célcsoportok közötti kommunikáció jelentőségét, a munkadói és a munkavállalói érdekek összehangolásának szükségességét, a család és a munka összeegyeztethetőségének fontosságát. A párbeszéd kialakításában, az új típusú foglalkoztatási modellek népszerűsítésében kiemelt szerephez jut a harmadik célcsoport, azok a társadalmi csoportok, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és tagjaik, akik a családok szociális és mentális segítésében, a nők elhelyezkedésének támogatásában már régóta tevékenykednek, így jól ismerik a nők és a családok problémáit.

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

Az egységes szabályrendszer szerint működő központok a következő célok érdekében jöttek létre:

  • a nők munkaerőpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatóságának, valamint a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő és más munkaidőmodellek, távmunka, bedolgozás, alkalmi munka és mások) népszerűsítése, bevezetése, különös tekintettel a helyi igényekre;
  • a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és összehangolásának előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése;
  • a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A központhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a Család és KarrierPONT-okat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldásában vagy kapcsolati rendszerükön keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott konkrét üggyel.

A projektcélok megvalósítása számos a kutatásokkal, képzésekkel, szakmai- és védjegystandardok kidolgozásával, valamint a szemléletformálással összefüggésben megvalósuló rendezvényt generál. Megrendezésre kerülnek oktatások, hazai és nemzetközi konferenciák, tréningek, szakmai és szemléletformáló előadások, workshopok, szakmai találkozók, lakossági tájékoztatók, érzékenyítő fórumok, műhelyfoglalkozások, fesztivál-kitelepülések, díjátadó gálák.

Támogató közeg a nőknek

Az atipikus foglalkoztatás népszerűsítése a cél. Ez annyit jelent, hogy rugalmas munkaidőbeosztás mellett dolgozhatnak a munkavállalók. A kisgyermekes anyákat, családokat szeretnék felkészíteni arra, hogy kibontakoztassák képességeiket olyan módon, hogy ma helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon. – A munkáltatókat pedig arra szeretnénk felkészíteni, hogy családbarát módon tudják fogadni a munkavállalókat, megoldva ezzel a munkaerőhiányt. Ahhoz, hogy a nők helyt tudjanak állni, komplex támogató közegre van szükség mind a család, mind a társadalom részéről. Cél továbbá, hogy a szemléletváltás a munkáltatókban elinduljon, hiszen a családbarát munkahelyek számtalan előnnyel rendelkeznek nem csak a munkavállalók, de a cégek számára is.

A projekt által olyan lehetőséget biztosítanak a családoknak és az anyáknak, ahol össze tudják egyeztetni a munkát és a magánéleti egyensúlyt,- ezzel megteremteni a családi harmóniát.

Fülöp Henrik