gazat címkéhez tartozó bejegyzések

Demencia gondozó tanfolyam

A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek
 együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. 
Demencia gondozó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Demencia gondozó, Demencia gondozó képzés,Demencia gondozó tanfolyam, Felnőttképzés

A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait.

Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhelyzetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

Szakképesítés sorszáma:09214001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

# /- #demenciagondozó #demenciagondozótanfolyam #demenciagondozóképzés #demenciagondozótanfolyamról #demenciagondozóoktatás #demenciagondozóvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Demencia gondozó | Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása | Szociális gondoskodás |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Sportoktató (snowboard sportágban) tanfolyam

A snowboard oktató a hazai vagy külföldi síterepeken, oktatói munkát lát el sportágában. 
 Szakágtól függetlenül, alapjaiban látja át a snowboardozás összefüggéseit, legyen az havas,
 műanyagpályás, vagy bármilyen egyéb felület, ahol snowboardozni lehet. 
Sportoktató (snowboard sportágban) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Sportoktató (snowboard sportágban), Sportoktató (snowboard sportágban) képzés, Sportoktató (snowboard sportágban) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes felmérni a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és érzelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeitezek alapján megfelelő oktatási tematikát választ, a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képzi őket. Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, hanem komoly biztonság technikai feladatköre is. Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata képessé teszi a teljes snowboard oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakorlatok kivitelezésében, hibát javít, következtetésekevon le és szükség esetén újratervezi az oktatási menetrendet.

Tisztában van a sportágában fellelhető eszközökkel, ezek megválasztásában képes tanácsot adni, képes azokat helyesen
beállítani, alapszinten karbantartani. Ismeri a sípályarendszerek alapelveit, gépeit, eszközeit, képes azokat rendeltetésszerűen használni és ezeket az ismereteket átadni a növendékei számára.  
Tiszteletben tartja a hazai és nemzetközi sportszervezeteket, azok szabályrendszereit és ezekeképviseli tanítványai felé is. Ismeri a sportága természetre gyakorolt hatásait, felelősségteljesen jár el sporttevékenységében és munkavégzése során egyaránt.

Alapelvei között van az egészségtudatos életmód, amire tanítványait is motiválja. Tevékenységét végezheti sí és snowboardiskoláknak, oktatási intézmények sítáboraiban, utazásszervező cégek megbízásából, hazai vagy nemzetközi sportszervezetek megbízásából, magánemberek, magáncsoportok felkérésére, szabadúszóként bárhol az Európai Unió területén  az Európai Unió alapelveinek betartásával  illetve bárhol a világon, ahol azt a helyi, vagy állami szabályozások nem tiltják.

Szakképesítés sorszáma: 10144021
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# /- #sportoktató #sportoktatósnowboardsportágban #sportoktatósnowboardsportágbantanfolyam #sportoktatósnowboardsportágbanképzés #sportoktatósnowboardsportágbantanfolyamról #sportoktatósnowboardsportágbanoktatás #sportoktatósnowboardsportágbanvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Sportoktató (snowboard sportágban) | Sportok | Személyi szolgáltatások |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) tanfolyam

Ezzel a képzéssel a hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult
 szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos
 munkafeladatokat önállóan elvégezze.
Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós), Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés, Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) tanfolyam, Felnőttképzés

 A hangszercsalád tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon.Szükség szerint önállóan kipróbálja, ellenőrzi, méréseket végez, előkészít, összeállít, épít, javít, helyreállít, felújít, átalakít, működtet,együttműködik, dokumentál.

Képes:
‒ a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni:
‒ a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni;
‒ használni és karbantartani eszközeit, szerszámait;
‒ a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni;
‒ balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni;
‒ együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre;
‒ a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.

Szakképesítés sorszáma:02145033
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.05.07

# /- #hangszerkészítőésjavító #fafúvós #fafúvóstanfolyam #fafúvósképzés #fafúvóstanfolyamról #fafúvósoktatás #fafúvósvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Egyházzenész II. (Kántor orgonista) tanfolyam

Egyházzenész II. (Kántor orgonista) tanfolyam

Egyházzenész II. (Kántor orgonista) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Egyházzenész II. (Kántor orgonista), Egyházzenész II. (Kántor orgonista) képzés, Egyházzenész II. (Kántor orgonista) tanfolyam, Felnőttképzés

Az egyházzenész (kántor–orgonista) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei orgonaművek  igényes, nagyszabású alkotások  előadását teljesíti, az adott felekezet és
templomi közösség elvárásainak megfelelően.

Szakképesítés sorszáma: 02154016
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# /- #egyházzenészII. #kántororgonista #kántororgonistatanfolyam #kántororgonistaképzés #kántororgonistatanfolyamról #kántororgonistaoktatás #kántororgonistavizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Egyházzenész II. (Kántor orgonista) | Művészetek | Zene- és előadóművészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

Informatikai támogató munkatárs tanfolyam

Informatikai támogató munkatárs tanfolyam

Informatikai támogató munkatárs tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Informatikai támogató munkatárs, Informatikai támogató munkatárs képzés, Informatikai támogató munkatárs tanfolyam, Felnőttképzés

Az Informatikai támogató munkatárs olyan szakember, aki kis és közepes vállalatoknál, intézményeknélszervezeteknél informatikai támogatói feladatokat lát el. Megfelelő szintű hálózati ismeretek birtokában a munkahely infokommunikációs hálózatát konfigurálja, működteti és hibaelhárítást végez. Feladatai közé tartozik a munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások telepítése, összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. Magabiztosan kezeli és vezeti be a vállalatnál a népszerű felhőszolgáltatásokat, a virtualizációt és csoportmunkát támogató megoldásokatSegíti munkatársait a távmunka szolgáltatások használatában, szűkebb közösség IT oktatását végzi, melynek célja a digitális kompetenciák fejlesztése. Szakmai támogatást nyújt az irodai szoftverek és adatbázisok hatékony használatához. A költséghatékonyságot szem előtt tartva nyílt forráskódú szoftverek bevezetését végzi. Tartalomkezelő rendszert (CMS) használva elkészíti
és karbantartja a vállalat honlapját.

Szakképesítés sorszáma:06194005
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #informatikaitámogatómunkatárs #informatikaitámogatómunkatárstanfolyam #informatikaitámogatómunkatársképzés #informatikaitámogatómunkatárstanfolyamról #informatikaitámogatómunkatársoktatás #informatikaitámogatómunkatársvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Informatikai támogató munkatárs | Információs és kommunikációs technológiák | Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s. | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések