Sportközpont Fedett Uszoda – Ünnepi nyitva tartás

szdsport_uszoda_unnepi_nyitvatartas_20151220