Levéltári asszisztens,ügykezelő,irattáros tanfolyam

A levéltári asszisztens vezetői iránymutatás alapján vesz részt a levéltári iratok mozgatásában
, rendezésében, segédletekkel való ellátásában, digitalizálásában, nyilvántartásokban történő
 adatrögzítésekben. 
Levéltári asszisztens,ügykezelő,irattáros tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Levéltári asszisztens,ügykezelő,irattáros,Levéltári asszisztens,ügykezelő,irattáros képzés, Levéltári asszisztens,ügykezelő,irattáros tanfolyam, Felnőttképzés

Részt vesz az ügyfelek, kutatók kiszolgálásában. Az ügykezelő közreműködik az ügyviteli, iratkezelési, irattározási és egyéb adminisztratív feladatok ellátásában. Az irattáros gondoskodik az iratok szakszerű tárolásáról, rendszerezéséről, használatra bocsájtásáról és nyilvántartásáról.

Gondoskodik a megfelelő időben és módon történő selejtezési eljárások, illetve a maradandó értékű iratok levéltári átadásának előkészítéséről, lebonyolításáról.Tudatos szakemberként hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez, betartja az adatvédelmi, állományvédelmi és munkavédelmi előírásokat, szakszerűen használja a digitalizáló és egyéb eszközöket. Önállóan alkalmazza az ügyviteli, tanúsított iratkezelő és szakrendszereket és az azokban elérhető KEÜSZ-SZEÜSZ alkalmazásokat, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat.

Szakképesítés sorszáma: 03225001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08

# /- #levéltáriasszisztensügykezelőirattáros #levéltáriasszisztensügykezelőirattárostanfolyam #levéltáriasszisztensügykezelőirattárosképzés #levéltáriasszisztensügykezelőirattárostanfolyamról #levéltáriasszisztensügykezelőirattárosoktatás #levéltáriasszisztensügykezelőirattárosvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Levéltári asszisztens/ügykezelő/rattáros | Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés | Újságírás és más információszolgáltatás |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések