Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) tanfolyam

Az üvegműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, üvegtörténeti és 
technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki az üvegtárgy készítés különböző
 feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja meg.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi.

A kézműves és autonóm üveg területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései alapján vagy a meg-rendelés szerint funkcionális tárgyakat, plasztikákat, építészeti üveg elemeket, tervez és készít különféle meleg- és hideg alakító eljárásokkal.

Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag- és technológiai kísérleteket végez.

Elkészíti a sorozatgyártásra szánt üvegtárgyak gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Figyelemmel kíséri és irányítja az üvegfúvó mester munkáját, vagy önállóan kivitelezi fúvott üvegeit. Plasztikáit, használati- és építészeti üveg tárgyait szabadkézi technikákkal vagy sokszorosító eljárásokkal készíti.

Szükség szerint alkalmazza s különféle üvegalakító technikákat, azokat kombinálja az adott tárgyon.

Végigviszi vagy összehangolja az üvegtárgy készítés teljes folyamatát. Terveit, el-készült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott megbízói vagy önálló üvegműves feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
– alkalmazni üvegtörténeti és kortárs üvegművészeti ismereteit
– anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni az üvegtárgy tervezésben és készítésben
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
– megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
– az üvegtárgy készítéshez előzetes forma- és színtanulmányokat, anyagkísérleteket készíteni
– elkészíteni az üvegtárgyak látványterveit, valamint pontos méretezésű metszeti és műhelyrajzait
– elkészíteni az építészeti üvegek látványterveit, valamint méretarányos tervrajzait, a festett-, ólmozott üvegablakok kartonját
– megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott üvegtárgyakat készíteni
– együttműködni az üveggyártás különböző területein dolgozó szakemberekkel
– sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
– ellenőrizni az alapanyagok és segédanyagok cél szerinti felhasználhatóságát
– szakszerűen működtetni az üvegműves műhely gépeit, berendezéseit
– alkalmazni a különféle feladatokra a megfelelő üveganyag típusokat, kihasználva azok tulajdonságait
– alkalmazni az üvegtárgy készítés és sokszorosítás alapműveleteit
– szakszerűen használni az üvegragasztókat
– szakszerűen használni a csiszoló- és polírozó gépeket és anyagokat
– szakszerűen használni a homokfúvó berendezést
– megfelelő hajlító- és rogyasztó-formákat készíteni
– alkalmazni az üvegfestés különböző módjait
– szakszerűen alkalmazni az ólmozáshoz és tiffany technikához használatos eszközöket, anyagokat
– szakszerűen berakni és működtetni az üveghajlító-, rogyasztó- és festékbeégető kemencéket
– modellt, maketteket vagy prototípust készíteni
– egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
– ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
– figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást
– a kéziszerszámokat, gépeket, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével,az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
– az üvegtárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
– minőségi garanciát vállalni a megrendelt üvegtárgyakért
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve erre megbízni külső szak-embert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma:02134010

Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

#  /-  #képzőésiparművészetimunkatárs #üvegműves #üvegművestanfolyam #üvegművesképzés #üvegművestanfolyamról #üvegművesoktatás #üvegművesvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések