Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyam

A kerámiaműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, kerámia-
porcelán történeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a kerámia–
porcelán tárgykészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja meg.
Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) tanfolyam, Felnőttképzés

Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben, porcelángyárban vagy saját műhelyében végzi. A gyári–, kézműves és autonóm kerámia–porcelán területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerint funkcionális tárgyakat, edényeket, kisplasztikákat, szaniterárut, épületkerámia elemeket, egyéb kerámia-porcelán anyagú tárgyféleségeket tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással.

Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt kerámia, porcelán tárgyak gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Tárgyait szabadkézi technikákkal vagy sokszorosítható sík és plasztikus elemek felhasználásával díszíti. Figyelemmel kíséri vagy önállóan elvégzi a nyers kerámia-porcelán tárgyak zsengélő-, mázas és dekorégetését. Végigviszi vagy összehangolja a kerámia-porcelángyártás teljes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott megbízói vagy önálló kerámiaműves feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
– alkalmazni a kerámia–porcelántörténet és a kortárs kerámia művészeti ismereteit
– anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálásban
– beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
– megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– a tárgyformáláshoz előzetes formatanulmányokat készíteni
– elkészíteni kerámia–porcelán tárgyak pontos méretezésű metszeti és műhelyrajzait
– sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
– szakszerűen működtetni a kerámia-porcelán előkészítő, gyártóeszközöket
– ellenőrizni az agyag és porcelán alapanyagok, mázak cél szerinti felhasználhatóságát
– azonosítani a porcelán–kerámiamasszákat, mázakat, módosítani azok tulajdonságait
– alkalmazni a kerámia–porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit
– szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket
– modellt, maketteket vagy prototípust készíteni
– egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
– ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
– megtervezni, felügyelni a nyersáru szárításának folyamatát
– alkalmazni a mázazási műveletek különböző módjait
– szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencéket, alkalmazni az égetési segédeszközöket
– gondoskodni a kerámiakészítés, gyártás vagy gyártatás zavartalan folyamatáról
– figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást
– a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
– a kerámia–porcelántárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
– minőségi garanciát vállalni a megrendelt kerámia-porcelán tárgyakért
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134003
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparműúvészetimunkatárs #kerámiaműves #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaműves #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművestanfolyam #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesképzés #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművestanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesoktatás #képzőésiparművészetimunkatárskerámiaművesvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések