Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam

Vezeti és szervezi a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának tevékenységét. 
Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi tiszt, Katasztrófavédelmi tiszt képzés, Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam, Felnőttképzés

Meghatározza a káreseti beavatkozás módját, taktikáját, az alkalmazandó tűzoltó gépjárműveket, felszereléseket, eszközöket és a szükséges védőeszközök körét. Kapcsolatot tart a társszervekkel, a közműszolgáltatókkal és az ügyfelekkel. A tevékenysége során felmerülő jogszabálysértéseket felismerve intézkedést kezdeményez. Munkaköre gyakorlása során közreműködik a tűzoltók képzésében.

Adatkommunikációt folytat, speciális szoftvereket használTűzvédelmi hatósági ellenőrzést tervez, lefolytat, dokumentál, és szakhatóság ügyintézőjeként jár el. Szakterülete vonatkozásában kiadmányozásra előkészíti a hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás tervezetét, hatósági intézkedésre javaslatot tesz. Szabálytalanságok esetén szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentést előkészít, közigazgatási szankciót kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki. Betartja és betartatja a védelmi igazgatás szabályait.

Elvégzi a katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait (kockázatbecslés, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, veszélyelhárítási tervek készítése, polgári védelmi szervezetek megalakítása, lakosságvédelmi feladatok, veszélyes üzemekkel és veszélyesáruszállítással kapcsolatos hatósági feladatok, együttműködés a létfontosságú rend-szerek és létesítmények azonosításában és kijelölésében).

Szakképesítés sorszáma: 10326004
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmitiszt #katasztrófavédelmitiszttanfolyam #katasztrófavédelmitisztképzés #katasztrófavédelmitiszttanfolyamról #katasztrófavédelmitisztoktatás #katasztrófavédelmitisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi tiszt | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések